Blog

Rodzaje testów diagnostycznych na COVID-19

Wizyta w Sky Clinic

Najlepsi lekarze i eksperci, najnowsze technologie oraz zabiegi indywidualnie dobrane do potrzeb klienta.

Testy sars cov 2: serologiczne, molekularne, antygenowe, test rt pcr. Które wykonać i jak działają?

Test na covid 19 serologiczny mierzy przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które nasz organizm wytwarza, jeśli wejdzie w kontakt z Covid-19.

Są to trzy różne przeciwciała, immunoglobuliny IgA, IgM i IgG, które

opowiadają nam historię infekcji: czy napotkaliśmy wirusa i jak długo

jest on w naszym organizmie. Wyróżniamy 2 rodzaje testów rt pcr i serologicznych:

  • szybki (jakościowy): z kropli krwi pobranej z próbki kapilarnej stwierdza się obecność przeciwciał
  • półilościowy: podczas pobierania próbki żylnej mierzona jest ilość przeciwciał we krwi

 

Test na covid 19 serologiczny

może dostarczyć przydatnych statystycznie informacji, ile osób miało kontakt z wirusem i podzielić je według wieku i regionu geograficznego określić, czy została osiągnięta tzw. odporność stadna .

Co to są IgA?

Immunogobuliny IgA, razem z IgM, stanowią doskonały wskaźnik stanu zapalnego: mówią nam, że niedawno zetknęliśmy się z wirusem. Obecne we krwi i na błonach śluzowych, np. dróg oddechowych, IgA są pierwszą barierą ochronną przed patogenami i najskuteczniej chronią nas przed wirusami układu oddechowego, takimi jak Sars-Cov2.

Co to są IgM?

Immunogobuliny IgM pojawiają się we krwi bardzo wcześnie w przypadku infekcji. IgM są markerami ostrej fazy stanu zapalnego i są testowane w celu ustalenia, czy pacjent ma trwającą obecnie infekcję. W rzeczywistości określają z dużym prawdopodobieństwem, że niedawno zetknęliśmy się z wirusem i że infekcja jest na początkowym etapie.

Co to są IgG?

IgG to immunoglobuliny pamięci. W przypadku Covid-19, jeśli występują samodzielnie we krwi, wskazują, że pacjent miał kontakt z wirusem w przeszłości i jest potencjalnie uodporniony. Współwystępowanie IgG  z IgM i IgA sugeruje z dużym prawdopodobieństwem,że infekcja trwa. Negatywny wynik przeciwciał u pacjentów nie może całkowicie wykluczyć infekcji, ponieważ możemy znajdować się w takzwanym okresie okienka, czyli fazie inkubacji wirusa, kiedy zakażenie rozwija się. Testy serologiczne nie są certyfikatem  choroby / zaraźliwości ani wyzdrowienia u pacjentów . Ostateczna diagnoza kliniczna musi zostać postawiona przez lekarza, biorąc pod uwagę dane kliniczne pacjenta.

Zobacz więcej  Konferencja amwc 2018 monaco

Test na koronawirusa

Testy serologiczne mogą również dostarczyć przydatnych informacji na temat ile osób miało kontakt z wirusem i podzielić je według wieku i regionu geograficznego oraz dookreślić, czy została osiągnięta tzw. odporność zbiorowa . W przypadku pozytywnego wyniku testu serologicznego zaleca się wykonanie testu molekularnego Covid-19. Test molekularny Covid-19 jest referencyjnym testem diagnostycznym dla Covid-19, wykonywanym przy użyciu wymazu z nosogardzieli i wykorzystuje analizę molekularną RT-PCR do analizy określonych genów wirusa SARS-CoV-2.

Wszystkie testy na Covid – 19 wykonujemy w naszej klinice w Warszawie . Wynik testu na koronawirusa jest dostepny w ciagu 24 godzin.

Szybki antygenowy test na koronawirusa

Test na antygeny Covid-19 pozwala na identyfikację antygenów covid 19. Wykonywany jest z wymazu z nosogardzieli i gardła i zapewnia odpowiedź w bardzo krótkim czasie. Już po 15 minutach mamy wynik testu. Szybki test antygenowy Covid-19 charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością oraz daje  wynik dodatni lub ujemny.

Antygenowy test w kierunku Covid-19: wynik negatywny

Negatywny wynik testu na zakażenie wirusem sars cov 2

sugeruje, że organizm mógł do tej pory nie być narażony na działanie

wirusa, ale nadal jest podatny na infekcję, jeśli wejdzie w kontakt z

osoba zarażoną po wykonaniu testu na covid 19 . Zaleca się, aby zawsze kontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszych informacji.

pozytywny wynik testu na koronawirusa

Pozytywny wynik testu oznacza obecność antygenu SARS-CoV-2 w organizmie; w takim przypadku pacjent po raz kolejny będzie musiał wykonać wymaz molekularny, który zawsze pozostaje testem referencyjnym w przypadku diagnostyki  dwirusa SARS-CoV-2. Bedzie musiał udać się na kwarantannę i pozostać w izolacji oraz samoobserwacji aż do uzyskania  wyniku testu molekularnego. Wynik testu zostanie przekazany właściwemu organowi stacji Sanitarno – epidemiologicznej sanepidu i / lub lekarzowi pierwszego kontaktu, jeśli wymagać  tego będą obowiązujące i zmieniające się dość często  przepisy .

Test Covid-19 możesz zawsze zrobić w naszej placówce w Warszawie .

Zobacz więcej  Sztuczne piersi - najważniejsze informacje

Test molekularny Covid-19

Jest to referencyjny test diagnostyczny dla Covid-19. Wykonywany  z wymazu z jamy nosowo-gardłowej – wykrywa obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą analizy molekularnej RT-PCR.

Różnice w wykonywaniu testów na koronawirusa , rodzaje testów i ocena ich niezawodności

Na podstawie badań naukowych dokonano następującej klasyfikacji

TEST MOLEKULARNY:

Jest obecnie najbardziej wiarygodnym testem do diagnostyki zakażenia koronawirusem.

Wykonywany jest na próbce pobranej z wymazu z nosa / jamy

ustno-gardłowej, a następnie analizowanej metodami molekularnymi RT-PCR w

czasie rzeczywistym (reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną

transkrypcją) w celu amplifikacji genów wirusowych, które ulegają

największej ekspresji podczas infekcji. Analiza może być przeprowadzona

tylko w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach, zidentyfikowanych przez

władze sanitarne i trwa średnio od 2 do 6 godzin od momentu wysłania

próbki do przetworzenia w laboratorium;

SZYBKI TEST ANTYGENOWY:

 

Ten typ testu polega na wyszukiwaniu w próbkach dróg oddechowych białek

wirusowych (antygenów). Metody pobierania próbek są bardzo podobne do

metod stosowanych w badaniach molekularnych (wymaz z jamy

nosowo-gardłowej), czas odpowiedzi jest bardzo krótki (około 15 minut),

ale czułość i swoistość tego testu wydaje się być niższa niż w przypadku

testu molekularnego. Wiąże się to z możliwością uzyskania wyników

fałszywie ujemnych w przypadku niskiej wiriemii (tC> 25), a także z

koniecznością potwierdzenia wyników dodatnich wymazem molekularnym.

KIEDY SZYBKI TEST NA COVID 19 JEST PRZYDATNY?

Szybki wymaz został niedawno wprowadzony do kontroli pasażerów na

lotniskach i przejściach granicznych, gdzie ważny jest szybki wynik.

Brana jest pod uwagę możliwość uzyskania wyników fałszywie dodatnich (z

tego powodu pozytywne wyniki testu antygenowego są potwierdzane testem

molekularnym) i fałszywie ujemnych (czułość testu z pewnością nie jest

równa 100%, a ponadto trzeba pamiętać o okienku między momentem

narażenia na ryzyko a pojawieniem się wyniku pozytywnego), ale dzięki

zastosowaniu tych szybkich testów, znaczna liczba osób zakażonych,

prawdopodobnie z wysokim poziomem wiremii, które nie zostałyby

zidentyfikowane w żaden inny sposób, zostały przechwycone.

JAKIE SĄ ALTERNATYWY DLA BUFOROWEGO TESTU SARS COV 2 ?

1. TESTY MOLEKULARNE I ANTYGENOWE

Zobacz więcej  Świąd skóry: Analiza objawów skórnych, alergii oraz innych przyczyn swędzenia skóry

Niedawno na rynku Europejskim pojawiły się testy wykorzystujące ślinę jako próbkę do analizy. Pobieranie śliny jest prostsze i mniej inwazyjne niżwymaz z jamy nosowo-gardłowej, więc ten rodzaj testu może być przydatny do badań przesiewowych u dużej liczby osób. Jeśli chodzi o wymazy, to również do badań śliny istnieją testy typu molekularnego (wykrywająceobecność RNA wirusa w próbce) i antygenowe (wykrywające białka wirusa w próbce). Do tej pory stosowanie testów śliny nie zostało jeszcze oficjalnie zatwierdzone. Obecnie więc wymaz z nosogardzieli w poszukiwaniu RNA jest jedynym ważnym testem do rozpoznania COVID-19. Należy również wziąć pod uwagę wymaz z jamy nosowo-gardłowej w celuwykrycia antygenu, z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych powyżej oraz z koniecznością potwierdzenia wyniku za pomocą testu molekularnego.

2. BADANIA SEROLOGICZNE Są to testy, które wykazują obecność przeciwciał przeciwko wirusowi (tradycyjne lub szybkie testy serologiczne). Testy te wykrywają rzeczywistą ekspozycję na wirusa i tylko w niektórych przypadkach są w stanie wykryć obecność trwającej infekcji. Testy serologiczne, oparte na poszukiwaniu swoistych przeciwciał IgM i IgG, w obecnym stanie ewolucji naukowej nie mogą zastąpić testu molekularnego opartego na identyfikacji wirusowego RNA.

Szczególna jest kinetyka przeciwciał następująca po zakażeniu CoVid-19: w piśmiennictwie naukowym opisywano sytuacje prawie jednoczesnego pojawienia się przeciwciał klasy IgM i klasy IgG również w połączeniu z obecnością wirusowego RNA w gardle i nosogardzieli. Oznacza to, że zwykłe schematy interpretacyjne wyników immunologicznych dla tej diagnozy nie mogą być prawidłowo stosowane zgodnie z klasycznymi kanonami. Wszystkie testy serologiczne muszą być stosowane i interpretowane z ostrożnością, mając na uwadze, że w przypadku negatywnych wyników badań osoba testowana  powinna  zostać zaklasyfikowana jako potencjalnie zarażona i w każdym przypadku podlegać ocenie klinicznej, aby wykluczyć sytuację niedawno nabytej infekcji.Pozytywny wynik można uznać za synonim infekcji i nadal konieczne jest dalsze badanie poprzez wymaz.

W naszej klinice w Warszawie możesz wykonać w punkcie pobrań sars cov 2 test

W naszym warszawskim punkcie pobrań możesz zrobić test rt pcr , test na przeciwciała igg ,igm na koronawirusa.

Pozostaw nam kontakt

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji. Zostaw swoje dane kontaktowe, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w przeciągu 30 minut.

Polecane artykuły

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Create your first navigation menu here
Start typing to see posts you are looking for.
Shop