Dermatologia

Dermatologia – dziedzina medycyny, która zajmuje się zmianami chorobowymi skóry, ich diagnozowaniem i leczeniem. Dodatkowo dermatologia skupia się na badaniu i opisie struktury i funkcji skóry. Dermatologia jako specjalność medyczna jest złożona z wielu dziedzin klinicznych takich jak endokrynologia, choroby wewnętrzne, onkologia, flebologia, alergologia i immunologia, choroby weneryczne. Zabiegi wykorzystujące w dermatologii łączą zakres umiejętności w dermatologii korekcyjnej i estetycznej, dermatochirurgii, chirurgii naczyniowej.