+ 48 71 889 80 00

ul. Ołtaszyńska 71a | 53-034 Wrocław

Yasminelle – recepta online

Yasminelle to lek antykoncepcyjny stosowany w celu zapobiegania ciąży. Jest dostępny jedynie na receptę.

Yasminelle – skład

Yasminelle to preparat antykoncepcyjny. W opakowaniu znajdują się tabletki powlekane. Pojedyncza tabl. zawiera: 0,02 mg etynyloestradiolu, 3 mg drospirenonu. Łącznie do wykorzystania jest 21 tabletek.

Yasminelle – dawkowanie

Opakowanie Yasminelle zawiera 21 tabletek powlekanych. Powinny być przyjmowane każdego dnia o tej samej porze. Każda z nich oznaczona jest dniem tygodnia, w którym powinna zostać przyjęta.

Czas trwania przyjmowania leku wynosi 21 dni. Po tym czasie lek należy odstawić. W trakcie przerwy wystąpi krwawienie. Krwawienie występuje w drugim lub trzecim dniu po odstawieniu.

Rozpoczęcie nowego opakowania powinno mieć miejsce ósmego dnia przerwy. Należy je rozpocząć niezależnie od tego czy wystąpiło krwawienie.

W przypadku pierwszego opakowania leku Yasminelle, należy mieć na uwadze cykl miesiączkowy. Pierwszą tabletkę najlepiej zażyć pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego. W przypadku rozpoczęcia terapii 2. – 5. dnia cyklu, należy stosować metody antykoncepcji mechanicznej. Ważne jest to, aby przyjmować lek zgodnie ze strzałką symbolizującą kierunek w opakowaniu i stosować tę dawkę, która jest oznaczona danym dniem tygodnia (np. Śr. lub Wt.).

Wskazania do stosowania Yasminelle

Yasminelle to preparat przygotowany do antykoncepcji hormonalnej. Jest jedną z najpopularniejszych metod, ale należy mieć na uwadze ryzyko, jakie ze sobą niesie.

Przeciwwskazania do stosowania Yasminelle

Stosowanie leku Yasminelle jest wykluczone, jeśli istnieje nadwrażliwość na jeden ze składników preparatu – tyczy się to zarówno substancji czynnych, jak i pomocnicznych. Leku należy unikać bezwzględnie w przypadku występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Wykluczone jest stosowanie leku w sytuacji, gdy istnieje czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Leku nie mogą stosować pacjentki, które cierpią na predyspozycje takie jak oporność na aktywne białko C, czynnik V Leiden, niedobór antytrombiny III, niedobór białka S, niedobór białka C.

Niedopuszczalne jest zastosowanie leku w przypadku rozległego zabieg operacyjnego związanego z długotrwałym unieruchomieniem ciała.

Lek nie może być stosowany w sytuacji, gdy miały miejsce w przeszłości choroby naczyń mózgowych, udary, zawały serca, migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi, ciężka dyslipoproteinemia, cukrzyca ze zmianami naczyniowymi, ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek o dowolnym nasileniu, choroba wątroby, nowotwory wątroby, krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej etiologii.

Jeśli zauważysz którykolwiek z objawów charakterystycznych dla uczulenia (obrzęk, pokrzywka, wysypka) lub zakrzepu (objawy opisane w ulotce) podczas używania, natychmiast przerwij używanie, udaj się do lekarza lub pomoc medyczną.

Ostrzeżenia dla leku Yasminelle

Należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu leku Yasminelle w kilkunastu różnych przypadkach.

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia problemów tętniczych, w tym np. zawał serca, udar i żylnych, w tym zakrzepica żył głębokich. Tętnicza choroba zakrzepowo-zatorowa może zagrażać życiu i być śmiertelna.

Doustne tabletki antykoncepcyjne są skutecznym środkiem antykoncepcyjnym, który odbywa się kosztem zwiększonego ryzyka niektórych rodzajów raka. Chociaż statystycznie mało istotna, to zdecydowanie taka szansa wzrasta wraz z włączeniem leku.

U pacjentek z HCV, które przyjmują hormonalne środki antykoncepcyjne, ich enzymy wątrobowe często są w nadprodukcji i dlatego te pacjentki należy dokładniej monitorować pod kątem potencjalnych działań niepożądanych.

Preparat może przyczynić się do rzadkiego wzrostu potasu we krwi. Badanie krwi przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku i podczas pierwszego okresu stosowania jest ważne, jeśli w historii chorób pojawiły się takie problemy jak cukrzyca lub problemy z nerkami.

Yasminelle, a ciąża

Ciąża to delikatna kwestia. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek preparatów należy skonsultować się z lekarzem i dokładnie omówić zagrożenia i korzyści. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zajść w ciążę, poinformuj o tym lekarza, który przepisuje ten lek.

Nie należy stosować leku w ciąży ani w trakcie karmienia dziecka.

Yasminelle – efekty uboczne

Niektórzy ludzie, którzy przyjmowali ten lek, skarżyli się na pewne skutki uboczne, w tym przyrost/utratę masy ciała, wahania nastroju, trądzik lub inne problemy skórne. Kobiety stosujące ten lek mają zwiększoną szansę na zakrzepy krwi, jednak w nieznacznym stopniu. W przypadku niepewności należy skonsultować się z lekarzem.

Yasminelle – interakcje

W trakcie konsultacji należy wspomnieć o wszelkich lekach na receptę lub dostępnych bez recepty, które są obecnie przyjmowane. Inne leki mogą obniżać skuteczność antykoncepcji, dlatego ważne jest, aby poinformować lekarza o wszelkich innych przyjmowanych preparatach. Dodatkowo w towarzystwie innych leków mogą pojawić się krwawienia śródcykliczne.

Jednoczesne stosowanie z lekami zawierającymi rytonowir, ombitaswir, parytaprewir lub dazabuwir wykazało zwiększenie aminotransferaz i może prowadzić do zmniejszenia skuteczności antykoncepcji. Należy w tym czasie skorzystać ze środków mechanicznych. Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z tymi lekami.

W interakcję z preparatem Yasminelle wchodzą leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych i metabolizm wątrobowy, takie jak np. barbiturany, fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna, prymidon, bosentan. Dotyczy to również leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. newirapina, rytonawir, efawirenz), a także topiramat, okskarbazepina, felbamat, gryzeofulwina. Przed zastosowaniem należy wyeliminować preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków hamujących cytochrom P450 3A4, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol), cymetydyna, makrolidy, werapamil, diltiazem.

Jak uzyskać receptę online na Yasminelle?

Recepta online na Yasminelle może zostać łatwo uzyskana za pośrednictwem strony internetowej placówki medycznej SkyClinic. Czas potrzebny na otrzymanie recepty równa się długości trwania konsultacji medycznej – z reguły kilkanaście minut. Lekarz specjalista ocenia stan zdrowia pacjentki, a następnie na podstawie wywiadu wypisuje receptę na lek. Pacjentka może zamówić lek w internetowej aptece, aby odebrać go następnego dnia. Zamów e-receptę tutaj https://www.skyclinic.pl/zabiegi/e-recepta/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, statystycznych, autoryzacyjnych. Administratorem Twoich danych jest HAIRMED Sp. z o.o. oraz firmy z którymi współpracuje -Polityka Prywatności